ULTRA FRESH Drėgmės sugėrimo maišelis 210g

Granulės išsilaikys iki 60 dienų.

Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Drėgmės sugėriklis praras savo poveikį, todėl turi būti ištuštintas, kai maišelis prisipildo vandeniu.

3.00€